Forbrugerinformation

 

 

Vandværket skal mindst en gang årligt orientere forbrugerne om drikkevandets kvalitet.

Vi skal orientere om vandets hårdhed, indhold af jern, mangan og mikrobiologiske kvalitet.

 

På baggrund heraf kan vi oplyse, at

 

  • Vandets Totale Hårdhed er ca. 15° dH

  • Indholdet af Jern er målt til < 0.01 mg/l (grænseværdi 0,20 mg/l ved indgang til ejendom)

  • Indholdet af Mangan er målt til <0.002 mg/l (grænseværdi 0,05 mg/l ved indgang til ejendom)

  • Indholdet af Arsen er målt til 0.50 µg/l (grænseværdi 5 µg/l ved indgang til ejendom)

  • Indholdet af Coliforme bakterier er målt til <1/100 ml (grænseværdi <1/100 ml ved indgang til ejendom)

  • Indholdet af E. coli er målt til <1/100 ml (grænseværdi <1/100 ml ved indgang til ejendom)

  • Kimtal i GEA, 22°C er målt til <1 CFU/ml (grænseværdi 200 CFU/ml ved indgang til ejendom)

  • Der er ikke fundet pesticider i drikkevandet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du er interesseret i vandets pH, Ledningsevne eller indholdet af mere specielle stoffer, kan du downloade eksempler på dette her:

 

Analyserapport Forbruger, APR2010

Analyserapport Afgang VV, NOV2019

Analyserapport Forbruger, FEB2021

Analyserapport Afgang VV, SEP2021

Analyserapport Afgang VV, SEP2021

Analyserapport Forbruger, JAN2023