Velkommen til hjemmesiden for Fensmark Vandværk.

 

 

Fensmark Vandværk er stiftet den 17. maj 1938 som et interessentskab og i 2010 omdannet til et andelsselskab med begrænset ansvar.

 

Gennem tiden har vandværket gennemgået en udvikling i takt med, at Fensmark gennem disse år er vokset år for år.

 

Vi havde tidligere to vandværker, nemlig et på Holmegårdsvej og et på Elmevej, herudover overtog vi pr. 1.1.2007 Kalkerup Vandværk, der ved samme lejlighed blev nedlagt. I december 2019 er de 2 gamle vandværker samlet i et nyt vandværk på adressen Glasværksvej 2C.

 

Der er omkring 4800 mennesker, der nyder godt af vort dejlige drikkevand.

 

Vi har i alt 3 boringer, der forsyner os med vand, der hentes op dybt fra jorden og i flere tilfælde er op til 50 år gammelt.

 

Herudover har vi etableret en trykforøgerstation, så vandet når ud til de fjerneste hjørner af vort forsyningsområde.

 

I forbindelse med det frygtelige terrorangreb den 11. september 2001 gik det op for os, hvilken ulykke, der kunne ramme os, såfremt en vildfaren person skulle finde på at bryde ind og forurene vort drikkevand i værkerne eller boringerne.

 

Vi etablerede derfor et alarmsystem, der straks giver signal, ved indbrud.

 

Hver ejendom der er tilknyttet som forbruger, er udstyret med en vandmåler og vi opfordrer altid til, at man læser sit vandforbrug af med jævne mellemrum, for at undgå, at vandspil ikke opdages, vand er som bekendt dyrt, når det efter pålæg af alle de offentlige tillæg kommer ud af vore haner.

 

Vi håber, du vil bruge vores hjemmeside, hvor vi bestræber os på at bringe alle de oplysninger, du som forbruger hos os har behov for.