Takstblad for 2022

Gældende fra den 01.01.2022 til 31.12.2022

 

 

 

Ekskl. Moms

Inkl. 25% Moms

Vandpris pr. m3

kr.              11,62

kr.               14,53

- Statsafgiften udgør heraf

kr.                 6,37

kr.                   7,96

Årlig fast afgift pr. husstand

kr.           750,00

kr.             937,50

 

 

Ekskl. Moms

Inkl. 25% Moms

Gebyrer

 

 

- Rykkergebyr for manglende betaling

kr.            100,00

Momsfrit

- Lukkegebyr

kr.            500,00

Momsfrit

- Genåbningsgebyr

kr.            500,00

Momsfrit

- Test af tollerance på måler (forbrugerønske)

kr.            2.711,00

kr.               3.388,75

- Gebyr for oplysning i forbindelse med ejerskifte

kr.            200,00

kr.               250,00

- Flyttegebyr

kr.            160,00

kr.               200,00

- Herudover betaling af evt. advokat- og inkassosalær

 

 

 

 

Tilslutningsbidrag består af: Bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledninger, bidrag til stikledning.

Hovedanlægsbidrag og evt. forsyningsledningsbidrag betales iht. nedennævnte fordelingsnøgle. Fordelingnøglestallene er udregnet i henhold til ”Vandprisudvalgets fordelingsnøgletal for bidrag til hoved og forsyningsledninger”.

 

Boligtype

Andel

Énfamiliebolig, hvor boligen har egen stikledning

1,0

Beboelse hvor flere husstande har fælles stikledning

(lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelse):

 

1-9 boliger

1,0

10-49 boliger

0,9

Over 50 boliger

0,8

Forretning i boligområde

1,0

Sommerhus

1,0

Institutioner og erhvervsbrug:

 

Med årsforbrug 500-1000 m3

2,0-3,5

Med årsforbrug 1001-2500 m3

3,5-7,0

Med årsforbrug 2501-5000 m3

7,0-11,5

Med årsforbrug 5001-7500 m3

11,5-15,5

Med årsforbrug 7501-10000 m3

15,5-19,5

Med årsforbrug >10000 m3

19,5-

 

Tilslutningsbidrag (pr. andel)

 

Ekskl. Moms

Inkl. 25% Moms

Bidrag til hovedanlæg

kr.         6.622,00

kr.           8.277,50

Bidrag til forsyningsledninger

kr.         7.400,00

kr.           9.250,00

Bidrag til Stikledning ø32-ø40mm max. 200 m

kr.         6.631,00

kr.           8.288,75

Bidrag til Stikledning ø40-ø90mm max. 200 m

kr.       10.631,00

kr.         13.288,75

 

 

Næstved Kommune har den 22.08.2013 givet Fensmark Vandværk skriftligt påbud om at overtage vandforsyningen til de private forbrugere under det konkursramte Holmegaard Vandværk. Det er efterfølgende aftalt, at vandforsyningen sker med virkning fra 15.10.2013, og hver af de nye andelshavere på efterfølgende adresser over en tiårig periode betaler Bidrag til Forsyningsledninger og Bidrag til Stikledning med i alt kr. 15.788,75 inkl. moms. Beløbet betales i 20 halvårlige lige store rater. 1. rate betales den 1. marts 2014 og 2. rate den 1. september 2014 o.s.v. Hver rate betales med beløbet kr. 789,44 inkl. moms.

 

 

Engvej 1, 4684 Holmegaard

Engvej 3 st.tv, 4684 Holmegaard

Engvej 3 st.th, 4684 Holmegaard

Engvej 5, 4684 Holmegaard

 

Glasværksvej 53-55, 4684 Holmegaard

Glasværksvej 70, 4684 Holmegaard

 

Sibberupvej 1C, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 1D, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 1E, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 2A, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 2B, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 3, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 4, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 5, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 6, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 7, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 8, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 9B, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 10, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 12, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 13, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 14, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 16, 4684 Holmegaard

Sibberupvej 18, 4684 Holmegaard

 

Svinget 15, 4684 Holmegaard

 

Vibevej 1, 4684 Holmegaard

Vibevej 2, 4684 Holmegaard

Vibevej 3, 4684 Holmegaard

Vibevej 4, 4684 Holmegaard

Vibevej 5, 4684 Holmegaard

Vibevej 6, 4684 Holmegaard

Vibevej 7, 4684 Holmegaard

Vibevej 8, 4684 Holmegaard

Vibevej 10, 4684 Holmegaard

Vibevej 12, 4684 Holmegaard

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du downloade takstbladet i PDF-format