Takstblad for 2024

Gældende fra den 01.01.2024 til 31.12.2024

 

 

 

Ekskl. Moms

Inkl. 25% Moms

Vandpris pr. m3

kr.              12,12

kr.               15,15

- Statsafgiften udgør heraf

kr.                 6,37

kr.                   7,96

Årlig fast afgift pr. forbrugsenhed

kr.           825,00

kr.             1,031,25

 

 

Ekskl. Moms

Inkl. 25% Moms

Gebyrer

 

 

- Rykkergebyr for manglende betaling

kr.            100,00

Momsfrit

- Lukkegebyr

kr.            500,00

Momsfrit

- Genåbningsgebyr

kr.            500,00

Momsfrit

- Test af tollerance på måler (forbrugerønske)

kr.            2.711,00

kr.               3.388,75

- Gebyr for oplysning i forbindelse med ejerskifte

kr.            200,00

kr.               250,00

- Flyttegebyr

kr.            250,00

kr.               312,50

- Herudover betaling af evt. advokat- og inkassosalær

 

 

 

 

Tilslutningsbidrag består af: Bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledninger, bidrag til stikledning.

Hovedanlægsbidrag og evt. forsyningsledningsbidrag betales iht. nedennævnte fordelingsnøgle. Fordelingnøglestallene er udregnet i henhold til ”Vandprisudvalgets fordelingsnøgletal for bidrag til hoved og forsyningsledninger”.

 

Boligtype

Andel

Énfamiliebolig, hvor boligen har egen stikledning

1,0

Beboelse hvor flere husstande har fælles stikledning

(lejligheder i kædehuse, i dobbelthuse og i blokbebyggelse):

 

1-9 boliger

1,0

10-49 boliger

0,9

Over 50 boliger

0,8

Forretning i boligområde

1,0

Sommerhus

1,0

Institutioner og erhvervsbrug:

 

Med årsforbrug 500-1000 m3

2,0-3,5

Med årsforbrug 1001-2500 m3

3,5-7,0

Med årsforbrug 2501-5000 m3

7,0-11,5

Med årsforbrug 5001-7500 m3

11,5-15,5

Med årsforbrug 7501-10000 m3

15,5-19,5

Med årsforbrug >10000 m3

19,5-

 

Tilslutningsbidrag (pr. andel)

 

Ekskl. Moms

Inkl. 25% Moms

Bidrag til hovedanlæg

kr.         11.500,00

kr.           14.375,00

Bidrag til forsyningsledninger

kr.         15.000,00

kr.           18.750,00

Bidrag til Stikledning ø32-ø40mm max. 200 m

kr.         10.000,00

kr.           12.500,00

Bidrag til Stikledning ø40-ø90mm max. 200 m

kr.       15.000,00

kr.         18.750,00

 

Nye udstykningsområder: Byggemodningsforetagendet betaler faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning og stikledning, medens bidragene til hovedanlæg betales af grundejer ved tilslutning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du downloade takstbladet i PDF-format