25/5-2024: Ny stor vandanalyse med bl.a. PFAS- og pesticid-målinger kan downnloades her.

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bestyrelsens Beretning for 2023 kan downloades her.

Referat fra Generalforsamlingen kan downloades her.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2024

 

Mandag, den 18. marts 2024, kl. 19.00

i Holmegaard Hallens Festlokaler

Glasværksvej 1, 4684 Holmegaard

 

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse *

4. Budget for det/de kommende år forelægges*

5. Behandling af indkommende forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen *

7. Valg af ekstern revisor

8. Eventuelt

 

 

* Årsrapport 2023 kan downloades her.

* Budget 2024 kan downloades her.

* Yderligere information til punkt 6 kan downloades her.