Invitation til Ordinær Generalforsamling.

Torsdag den 27. februar 2020, kl. 19.00 i Holmegaard Hallens festlokaler

 

Dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning

3.       Det reviderede regnskab for 2019 forelægges til godkendelse

4.       Budget for 2020 forelægges til orientering

5.       Valg af 2 til bestyrelsen

6.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7.       Valg af intern revisor

8.       Eventuelt

 

Årsrapport 2019 kan downloades her

Bilag til punkt 5 kan downloades her

Budget for 2020 kan downloades her